Available courses

ESA- FACKKUNNIG REPETITION

ESA- Repetitionskurs för dig som är fackkunnig och som arbetar i, eller i närheten av en elanläggning. Både innehåll och studieformat är nya och mer anpassade efter dagens krav och utmaningar. Även studiematerialet har uppdaterats efter den nya standarden inom elsäkerhet – SS-EN 50110-1.

De tidigare publikationerna har ersatts av två nya, vilka ligger till grund för utbildningsmaterialet i denna onlinekurs. Den nya repetitionskursen motsvarar de tidigare kurserna:

ESA 05 och skötselföreskrifterna

ESA Industri

ESA Installation

Utbildningen ger dig uppdateringar och kunskap om det nya inom ESA vad gäller till exempel förändrade rollbenämningar.

Du har 30 dagar på dig att slutföra kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Varje kapitel avslutas med ett delprov direkt på webben som ger dig ett certifikat på genomförd utbildning.

Kurslängd

Självstudier


Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga inESA INSTRUERAD

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med Elsäkerherhetsföreskrifterna är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

I kursen ESA Instruerad behandlas bland annat:

 • Elfaran
 • Riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Arbete

Du har 30 dagar på dig att slutföra kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga in


ADR 1.3

I webbkursen ADR kapitel 1.3 får du kunskap om hur du hanterar farligt gods vid transport och gällande dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). När du har gått kursen ska du kunna omvandla den teoretiska kunskapen till ditt praktiska dagliga arbete.

I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning - risker och faror.

I webbkursen ADR Kapitel 1.3 behandlas bland annat:


Varje kapitel avslutas med ett delprov direkt på webben som ger dig ett certifikat på genomförd utbildning.

Kurslängd

Självstudier, 8 timmar


Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga inARBETE PÅ VÄG STEG 1.1

Onlineutbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever. Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg.

Nivå 1: Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare.

I onlineutbildningen Arbete på väg steg 1.1 behandlas bland annat:

 • Ansvarsområden
 • Olika roller
 • Skyldigheter
 • Väglagen
 • Kompetenskrav
 • Säkerhet vid vägarbeten
 • Personlig skyddsutrustning
 • Stoppsträcka för fordon

Kursen avslutas med ett slutprov direkt på webben som vid godkänt resultat ger dig ett certifikat på genomförd utbildning.

Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga in